Zamknij
Szanowni Państwo,

mając na względzie dbałość o ochronę danych osobowych oraz fakt, iż dnia 25 maja 2018 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych, chcielibyśmy poinformować, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych do nowych przepisów.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DAX Dariusz Parzyszek, Towarowa 30, 00-839 Warszawa, NIP: 1180069760.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji umów handlowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub w celu obrony przed roszczeniami, udokumentowania wykonania usług dla celów podatkowych, celów statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest zawarta umowa lub złożona oferta.
Przedsiębiorstwo przekazuje dane osobowe wyłącznie następującym kategoriom podmiotów:
  1. świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
  3. transportowym lub kurierskim,
  4. kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
Pozyskane dane osobowe są przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później. Każdy ma prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie przedsiębiorstwa DAX; udostępnia się adres biuro@dax.waw.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych. Każda osoba, której dane pozyskano ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa. Przedsiębiorstwo DAX nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG. Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w umowie/ofercie jest wymogiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie danych osobowych uniemożliwi przedsiębiorstwu DAX zawarcie umowy lub złożenie oferty. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonujemy profilowania.
Gaśnice sprzęt p.poż. Warszawa
Witamy

Stuprocentowe zabezpieczenie się przed możliwością powstania pożaru jest niemożliwe. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej określają minimalne wymagania, których spełnienie istotnie ogranicza prawdopodobieństwo powstania pożaru, a w razie jego powstania zdecydowanie ogranicza jego skutki.

Nie wszyscy są świadomi, że w przypadku zaistnienia pożaru , którego skutkiem są ofiary w ludziach lub znaczne straty materialne prokuratura rutynowo wszczyna dochodzenie mające na celu ustalenie przyczyny jego powstania. Dochodzenie takie prowadzą również towarzystwa ubezpieczeniowe licząc na to, że do powstania pożaru mogły się przyczynić zaniedbania ze strony ubezpieczonego. W skrajnych przypadkach winnemu zaniedbań grożą sankcje karne ze strony organów ścigania oraz niewypłacenie odszkodowania ze strony firmy ubezpieczeniowej.

Nasza firma istnieje po to, aby zabezpieczyć administrowany przez Ciebie obiekt tak , żebyś mógł spać spokojnie i bezstresowo.

Zapraszamy do współpracy.
 
projekt i wykonanie igrekkwadrat © 2014